Konsultacje społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa


30 grudnia 2021 | Konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kargowa, zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety online

Folder z informacją o konsultacjach społecznych