Kargowski UTW w Zakątku Rzeźbiarskim


4 października 2023 | Aktualności

27 września odbył się rajd samochodowo-rowerowy do Zakątku Rzeźbiarskiego w Obrze Dolnej. Celem rajdu było upamiętnienie nieżyjącego rzeźbiarza p. Grzegorza Lisiewicza, były wspomnienia i podziwianie rzeźb, które stworzył p. Grzegorz. Pan E. Weimann przeprowadził pokaz “speed carvingu” tj. rzeźbienia piłą motorową. Proces powstawania rzeźby cieszył się wielkim zainteresowaniem uczestników, stworzona w parę godzin rzeźba pozostała w Zakątku gdzie można ją podziwiać.

Rajd odbył się w ramach realizowanego zadania publicznego “Poznajemy historię naszej gminy, jej twórców, bohaterów oraz nasze tradycje”.

Anna Balcerak
KUTW