Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy


4 marca 2022 | Aktualności

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/jestes-uchodzca-z-ukrainy-oto-mozliwa-pomoc-dla-ciebie-i-twojej-rodziny-w-ramach-poszukiwania-pracy

Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP (UA)
Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP
Wzór obowiązku informacyjnego – pomoc uchodźcom z Ukrainy