Informacja o zmienionych lokalach wyborczych dla mieszkańców miejscowości: Chwalim, Dąbrówka, Karszyn, Przeszkoda


9 października 2023 | Aktualności

Szanowni Państwo,
informuję, że zostały zmienione lokale wyborcze dla mieszkańców miejscowości: Chwalim, Dąbrówka, Karszyn, Przeszkoda.
Mieszkańcy miejscowości Chwalim i Przeszkoda mogą głosować w świetlicy wiejskiej w Chwalimiu, mieszkańcy miejscowości Dąbrówka i Karszyn w świetlicy wiejskiej w Karszynie.
Więcej informacji dotyczącej organizacji wyborów w gminie Kargowa znajduje się na stronie internetowej https://bip.kargowa.pl/771/Wybory_do_Sejmu_i_do_Senatu_2023/

Burmistrz Kargowej
/-/ Jerzy Fabiś