Informacja o zmianie lokalu wyborczego dla mieszkańców miejscowości Kargowa ul. Sulechowska


8 marca 2024 | Aktualności

Szanowni Państwo,

informuję, że został zmieniony lokal wyborczy dla mieszkańców miejscowości Kargowa ul. Sulechowska. Mieszkańcy tej ulicy będą głosować w lokalu wyborczym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej 45 w Kargowej. Więcej informacji dotyczącej organizacji wyborów w gminie Kargowa znajduje się na stronie internetowej https://bip.kargowa.pl/799/Wybory_samorzadowe_2024

Bezpośredni link do obwieszczenia TUTAJ

Burmistrz Kargowej

/-/ Jerzy Fabiś