Informacja o rekrutacji dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Kargowa do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2023/2024


6 lutego 2023 | Aktualności

Nabór do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa będzie przeprowadzony z zastosowaniem Elektronicznego Systemu Naboru. Elektroniczny Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić wchodząc na stronę www.przedszkole.kargowa.pl,  zakładka Moduł Naboru.

Strona internetowa przeznaczona do elektronicznej rekrutacji do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej dla rodziców dostępna będzie od dnia 06 marca 2023 r.

WAŻNE:

  • o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń!
  • w rekrutacji uczestniczą dzieci, które w roku kalendarzowym 2023 ukończą 3 lata,
  • rodzice dzieci już uczęszczających do placówek nie logują się do systemu elektronicznego, a jedynie składają u dyrektora na ul. Browarnej 3 wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, termin składania deklaracji kontynuacji – od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa w roku szkolnym 2023/2024 określone są w załączniku do Zarządzenia nr 0050.10.2023 Burmistrza Kargowej z dnia 27 stycznia 2023 r., dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej (http://bip.kargowa.pl).