Informacja o rekrutacji dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Kargowa


21 lutego 2022 | Aktualności

Informacja o rekrutacji dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Kargowa do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Nabór do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa będzie przeprowadzony z zastosowaniem Elektronicznego Systemu Naboru. Elektroniczny Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić wchodząc na stronę przedszkole.kargowa.pl,  zakładka Moduł Naboru.

Strona internetowa przeznaczona do elektronicznej rekrutacji do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej dla rodziców dostępna będzie od dnia 07 marca 2022 r.

WAŻNE:

  • o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń!
  • w rekrutacji uczestniczą dzieci, które w roku kalendarzowym 2022 ukończą 3 lata,
  • rodzice dzieci już uczęszczających do placówek nie logują się do systemu elektronicznego, a jedynie składają u dyrektora wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, termin składania deklaracji kontynuacji – od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa w roku szkolnym 2022/2023 określone są w załączniku do Zarządzenia nr 0050.5.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 20 stycznia 2022 r., dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej (http://bip.kargowa.pl).