Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych


22 września 2023 | Aktualności

Burmistrz Kargowej informuje, że Lubuska Izba Rolnicza zakończyła nabór kandydatów w wyborach do izb rolniczych. W Gminie Kargowa liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia, w związku z powyższym wybory do izb rolniczych zaplanowane na dzień 24 września 2023 r. nie zostaną przeprowadzone.                           

Więcej informacji dotyczących wyborów znajduje się na stronie Lubuskiej Izby Rolniczej.