Informacja dla mieszkańców Wojnowa


27 lipca 2023 | Aktualności

Zapraszamy mieszańców Wojnowa i właścicieli nieruchomości zabudowanych do świetlicy wiejskiej w Wojnowie w godzinach od 12.00 do 16.00 dnia 31 lipca 2023 r. (poniedziałek) w celu podpisania umów użyczenia dla nieruchomości ujętych w zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowie. Umowy są niezbędne, w myśl przepisów Prawa budowlanego, do wybudowania odcinka kanalizacji sanitarnej obejmującej kolektor sanitarny oraz studnię przyłączeniową w celu odprowadzenia nieczystości płynnych z nieruchomości. Do podpisania umowy zobowiązani są wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Na spotkaniu będzie możliwość uzyskania informacji na temat realizacji budowy kanalizacji.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

BURMISTRZ KARGOWEJ

JERZY FABIŚ