Głośna próba syren alarmowych


20 czerwca 2023 | Aktualności

Na podstawie:

  • § 3 pkt 4,5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.
    w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850;
  • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96);

w dniu 22 czerwca 2023 r. w godz. 12.00 – 12.30
na terenie gminy Kargowa zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadając:

  • ogłoszenie alarmu;
  • odwołanie alarmu.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU