Dzień Sołtysa


11 marca 2022 | Aktualności

Z okazji dzisiejszego święta Sołtysa – Strażnika i Gospodarza Wsi, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej oraz jak najlepszej współpracy z mieszkańcami naszej Gminy.

Jednocześnie składamy podziękowania za trud i wysiłek w sprawowaniu tak ważnej funkcji oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności Gminy Kargowa

Burmistrz Kargowej
/-/ Jerzy Fabiś