Dzień Działacza Kultury


30 maja 2022 | Aktualności

W dniu Działacza i Animatora Kultury życzymy wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego dużo zdrowia, sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń i planów. Niech pasja z jaką podejmujecie działania nigdy nie gaśnie!