Dzień dla zdrowia Kargowskiego UTW


23 października 2023 | Aktualności

W dniu 17.10.2023 r. słuchacze UTW udali się do Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla dzieci w Wojnowie, gdzie wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy, dr Urszuli Rachwał-Januszkiewicz – ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala w Sulechowie pod tytułem “Profilaktyka i zasady postępowania, w nawiązaniu do chorób wieku podeszłego”. Kolejnym wykładem było wystąpienie fizjoterapeuty Łukasza Kwaśny pod tytułem “Zapobieganie chorobom i właściwe leczenie w geriatrii”. Prelegenci chętnie odpowiedzieli na wiele pytań zadanych przez słuchaczy. Wiele osób skorzystało również z badania profilaktycznego płuc tj. spirometrii. 

Gośćmi były także pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które informowały seniorów o możliwości korzystania z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i innych formach wsparcia finansowego i rzeczowego. W przerwie między wykładami odbyliśmy spacer po parku wzdłuż jeziora. 

Dzień dla zdrowia objęli patronatem honorowym Starosta Powiatu Zielonogórskiego oraz Burmistrz Kargowej. Swoją obecnością zaszczycili nas wicestarosta Tadeusz Pająk, burmistrz Jerzy Fabiś, a także dyrektor placówki Dariusz Wróblewski. Dziękujemy dyrektorowi oraz załodze szpitala za organizację spotkania.

Wydarzenie było współfinansowane z budżetu Gminy Kargowa w ramach realizacji zadania publicznego pt. “Zdrowy i sprawny senior”.

Anna Balcerak
KUTW