Dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”


5 stycznia 2024 | Aktualności

Gmina Kargowa podpisała umowę o przyznanie dofinansowania z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, na realizację projektu pod nazwą: „Bliżej dostępności – likwidacja barier architektonicznych w Gminie Kargowa”.

W ramach zadania, w budynku Urzędu Miejskiego zostanie zrealizowany:

1. Zakup i montaż oznaczeń i urządzeń zapewniających dostępność architektoniczną:

– zakup i montaż planów tyflograficznych z rozkładem pomieszczeń, które wspomagają orientację przestrzenną w budynkach i przestrzeniach użyteczności publicznej. Służą nie tylko osobom z dysfunkcjami wzroku, ale wszystkim użytkownikom w lepszym odnalezieniu się w nowych miejscach i nieznanych obiektach,

– zakup i montaż nakładek kątowych na schody, którepoprzez kontrastowe oznaczenie krawędzi stopni schodów pierwszego i ostatniego w biegu zwiększą dostępność budynku dla osób z dysfunkcjami wzroku,

– zakup i montaż pól uwagi i linii naprowadzających, które ułatwi osobom z dysfunkcjami wzroku bezkolizyjne poruszanie się po obiekcie,

– zakup i montaż tabliczek brajlowskich na drzwi i poręcze, które zwiększą dostępność budynku dla osób z dysfunkcjami wzroku,

– zakup i montaż systemu wzywania asysty, który umożliwi dostęp do usług dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

2. Zakup urządzeń w zakresie zapewnienia dostępności informacyjno – komunikacyjnej poprzez zakup i montaż pętli indukcyjnych, które umożliwią osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, prawidłowe słyszenie w przestrzeni publicznej.

Na ten cel Gmina Kargowa pozyskała środki z PFRON w wysokości 30 189,12 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 37 736,40 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do 31 grudnia 2024 r.