Czasem trzeba pójść z nimi


28 grudnia 2021 | Marsz Śmierci

71 lat temu, 20 lub 21 stycznia 1945 roku, z folwarków Banischvorwerk i Neuvorwerk koło Sławy będących filiami obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, wyszło w nieznanym sobie kierunku ani celu 2000 kobiet.

Artykuł pochodzi z Tygodnika Krąg (26 stycznia 2016 r., nr 4/1240)