Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB


28 grudnia 2023 | Aktualności

Właścicielu, zarządco budynku!

CEEB pomaga obywatelom w zarządzaniu nieruchomością.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw. Ewidencja budowana jest z informacji pozyskiwanych od właścicieli
lub zarządców budynków. Dane dotyczą źródeł ciepła o mocy nominalnej mniejszej
niż 1MW.
Dane ze złożonych przez obywateli deklaracji gromadzone są w systemie CEEB
od 1 lipca 2021 r. Dane te pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. Od 18 września tego roku system CEEB działa w pełnej wersji tj. gromadzi dane nie tylko z deklaracji ale również inwentaryzacji, kontroli środowiskowych, przeglądów przewodów kominowych czy dane dotyczące udzielanego wsparcia socjalnego w zakresie ubóstwa energetycznego.
W CEEB właściciele nieruchomości zyskają nowe e-usługi: mogą zamówić on-line przegląd przewodów kominowych, zamówić on-line inwentaryzację budynku, pobrać uproszczony audyt energetyczny, zgłosić niepokojące zjawisko związane z zanieczyszczeniem powietrza, czyli tzw. „kopciucha”.
Informujemy, że od 7 grudnia 2023 r. każdy właściciel, zarządca budynku może sam przeprowadzić inwentaryzację stanu swojego budynku w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dzięki elektronicznej inwentaryzacji obywatel będzie mógł w łatwy sposób uzyskać informacje na potrzeby uproszczonej analizy efektywności energetycznej budynku. Pozwoli to ocenić stan energetyczny budynku, zaplanować działania termomodernizacyjne, tak aby poprawić efektywność energetyczną budynku, a tym samym lepiej zarządzać kosztami ogrzewania – zebrane dane pozwolą określić, z których programów publicznych związanych
z termomodernizacją będzie można skorzystać.
https://zone.gunb.gov.pl/pl