Budowa drogi gminnej w Smolnie Wielkim koło kościoła


15 marca 2024 | Aktualności

W dniu 14.03. br. w Urzędzie Miejskim w Kargowej została podpisana umowa na dofinansowanie zadania budowy drogi gminnej w Smolnie Wielkim koło kościoła. Wartość zadania to 1,5 mln złotych, przyznane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to niecałe 963 tysiące złotych. W spotkaniu uczestniczyli Arkadiusz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ewelina Warszawa – Kierownik Wydziału Wdrażania Programów, Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej, Marta Paron Z-ca Burmistrza Kargowej, Maria Szewczyk – Skarbnik Gminy.

Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 363 m z betonowej kostki brukowej oraz oświetlenie uliczne. Przyległe do drogi nieruchomości zyskają zjazdy, a przy kościele powstaną miejsca postojowe. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy.