Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa – Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 12-31.01.2024 r.


15 stycznia 2024 | Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 12 do 31 stycznia 2024 r., na terenie całego kraju prowadzone jest, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, badanie reprezentacyjne „Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R)”.

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku:

  • w styczniu (dotyczy II półrocza roku ubiegłego)
  • w lipcu (dotyczy I półrocza roku bieżącego)

Wyniki badania prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i w marcu roku następnego.

Więcej