Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu zielonogórskiego


15 września 2023 | Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu zielonogórskiego (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli – rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2023 r. do 31.03.2025 r.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (oraz Filiach Urzędu) jako bezrobotne, wyłącznie z poniższej grupy docelowej:

 • osoby młode do 29 roku życia,
 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • długotrwale bezrobotni
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Rezultatem projektu będzie doprowadzenie do zatrudnienia określonej liczby uczestników. Część z nich uzyska kwalifikacje lub kompetencje niezbędne na rynku pracy. Rezultaty projektu będą mierzone do 4 tygodni od dnia ukończenia projektu przez daną osobę bezrobotną.

Całkowita wartość projektu w latach 2023-2025 wynosi: 7 902 510,58 zł, w tym dofinansowanie
z Funduszy Europejskich wynosi:  6 717 133,99 zł
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Staże
 2. Szkolenia indywidualne
 3. Bony szkoleniowe
 4. Bony na zasiedlenie
 5. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 6. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór wniosków na poszczególne formy aktywizacji będzie trwał do wyczerpania zaplanowanych środków finansowanych. Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu,
w zakładce dokumenty do pobrania

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze: staże (pokój 313 tel. 684565646), szkolenia i bony szkoleniowe (pokój 305 tel. 684565658), bony na zasiedlenie (pokój 309 tel. 684565649), jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (pokój 304 tel.684565673)

#FunduszeEuropejskie