Walne Zebranie członków Związku Emerytów i Rencistów


4 maja 2022 | Aktualności

Dnia 29.04. br, przy kawie i cieście, odbyło się Walne Zebranie członków Związku Emerytów i Rencistów w Kargowej. Na przewodniczącego zebrania wybrano Janusza Skopowskiego, a na protokolanta Wiesława Okrzosa. Sprawozdanie z działalności Związku i bilans finansowy przedstawiła Prezes Zarządu, Aniela Rozynek. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Kazimiera Kaczmarek, po odczytaniu protokółu zawnioskowała o jego przyjęcie. W trakcie dyskusji członkowie proponowali tematykę jaką winien zająć się Związek Emerytów i Rencistów w Kargowej, w tym utworzenie Rady Seniorów przy Burmistrzu. W trakcie spotkania, Pani Brygida Wróblewska, zaproponowała współpracę z Klubem Seniora i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kargowej.
Na zakończenie wysłuchano dwóch prelekcji: Pani Karoliny Kot-Flis o mini gimnastyce dla seniorów i Józefa Dżumbelaka o psychologii uzależnień. Po zebraniu posilono się przy obiadokolacji.

Wice Prezes Zarządu
Janusz Skopowski