Informacja dla osób uciekających z Ukrainy


7 marca 2022 | Aktualności

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce po przybyciu na teren Gminy Kargowa powinny udać się (wraz z dokumentami – paszportem wewnętrznym, paszportem zagranicznym, aktami urodzenia dzieci) do Urzędu Miejskiego w Kargowej pokój nr 8 lub innego punktu recepcyjnego znajdującego się na trenie Polski. Pracownik Urzędu Miejskiego zarejestruje osoby potrzebujące pomocy i zgłosi potrzebę zakwaterowania do Punktu Koordynacyjno – Informacyjnego Relokacji Uchodźców LUW w celu umieszczenia w obiektach zorganizowanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się wszystkich osób, które uciekły przed skutkami konfliktu zbrojnego (po 24.02.2022 r.) i nie potrzebują zakwaterowania w obiektach zorganizowanych przez Wojewodę Lubuskiego, przebywających na terenie Gminy Kargowa
u swoich rodzin lub w ramach inicjatyw społecznych, o rejestrację (do celów statystycznych) w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8.
Więcej informacji:
Urząd Miejski w Kargowej pan Szymon Wawrzynowicz, pokój nr 8 (parter)
nr tel. 68 35 25 131 wew. 7

• Infolinia ogólnopolska: +48 47 721 75 75.
• Infolinia lubuska: 95 785 18 59.
• Straż Graniczna: +48 82 568 51 19.
• Infolinia dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.
• Infolinia policji (sprawy bezpieczeństwa oraz osób zaginionych): +48 47 721 23 07.
• Punkty informacyjne i infolinie https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-informacyjne-i-infolinie-urzedow-wojewodzkich .