105. rocznica Powstania Wielkopolskiego


12 lutego 2024 | Aktualności

W 105. rocznicę Powstania Wielkopolskiego na terenach Kargowej Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś wraz delegacjami pracowników Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej oraz Starym Jaromierzu, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Policjantów Posterunku Policji w Kargowej,  Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, oddali hołd poległym pod obeliskiem Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego oraz pod obeliskiem poległych powstańców na byłym cmentarzu ewangelickim.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło w Kargowej 25 stycznia 1919 roku, a dowodzili nimi Wolniewicz i podporucznik Szcześniak. W czasie walk o Kargowę 12 lutego 1919 r. Powstańcy ponieśli straty w ludziach. Na ołtarzu wolności ofiarę najwyższą złożyli: Kazimierz Bzyl, Leon Burmistrzak, Marian Cacha, Leon Feldgebel, Jan Humerczyk, Czesław Kapała, Wincenty Jastrząb, Józef Obierski. Polegli powstańcy z Kompanii Wielichowskiej 12 lutego 1919 roku zostali ekshumowani 11 lutego 1928 roku, a ich szczątki zostały przeniesione do Wielichowa.

Szczerze Dziękujemy za  Państwa obecność podczas rocznicy powstania.