Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


21 listopada 2022 | Aktualności

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
które jest świętem wszystkich osób pracujących
na rzecz potrzebujących pomocy,
składamy Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.
Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka oraz życzliwość i wrażliwość.
Życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś