Zwrot podatku akcyzowego


30 stycznia 2024 | Aktualności

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

W 2024 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego na olej napędowy wynosi 1,46 zł za litr.

oraz

40,00 zł * na 1 DJP – średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni oraz 4I/1 szt. świń – jeżeli posiada.

Średnią roczną liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych ( DJP ) rolnik podaje we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie dokumentu  wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie  dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, świń i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Burmistrz Kargowej