Zwrot podatku akcyzowego


20 stycznia 2022 | Aktualności

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku należy złożyć w terminie od 01 lutego 2022 do 28 lutego 2022 roku. (pokój nr 3).
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * na 1 DJP – średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła – jeżeli posiada.

Średnią roczną liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP) rolnik podaje we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.