Zostań zielonogórskim policjantem


28 lutego 2022 | Aktualności

Policjanci prewencji, ruchu drogowego, czy dzielnicowi to funkcjonariusze najczęściej kojarzeni z Policją. Wiedz, że nasza formacja kryje za sobą dużo więcej, a na wielu stanowiskach możesz połączyć pasję z wykonywanym zawodem. Sprawdź co możemy ci zaoferować i przyjdź na zajęcia zorganizowane z myślą o przyszłych policjantach. Zrób pierwszy krok i już dzisiaj złóż dokumenty.

Jak to jest być policjantem? To pytanie często pojawia się podczas spotkań organizowanych w różnych grupach wiekowych. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dający możliwość sprawdzenia się w wielu trudnych sytuacjach. Wymaga niejednokrotnie poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji. Praca w Policji umożliwia rozwój zawodowy i pozwala na połączeniu pasji ze służbą. Taka możliwość istnieje na wielu stanowiskach, gdyż poza policjantami których najczęściej spotykamy w codziennym życiu takich jak policjanci służby patrolowej, ruchu drogowego, dzielnicowi, czy też kryminalni, są też inni, którzy stanowią nieodzowny element naszej formacji. Miłośnicy zwierząt odnajdą się z pewnością jako przewodnicy psów służbowych, osoby trenujące sztuki walki jako instruktorzy taktyki i techniki interwencji lub funkcjonariusze grup kontrterrorystycznych. Natomiast fascynaci fizyki, chemii lub biologii z pewnością będą mogli sprawdzić się w laboratoriach kryminalistycznych policji oraz jako technicy kryminalistyki, którzy w codziennej służbie muszą posiadać szeroką wiedzę ze wszystkich tych dziedzin. Jako policjant możesz być instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, negocjatorem policyjnym, stermotorzystą, policyjnym pilotem, czy operatorem policyjnego drona, pełnić służbę w polsko-niemieckim patrolu czy też zostać policyjnym pirotechnikiem. Możliwości jest bardzo wiele, jednak to od ciebie jak pokierujesz swoją przyszłością.

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
• ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
• stabilne, stałe zatrudnienie;
• wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
wynagrodzenie 4500 zł netto po kursie podstawowym do 26 roku życia, 4100 zł netto po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia;
• nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
• prawa emerytalne po 25 latach służby;
• możliwość doskonalenia zawodowego;
• możliwość rozwoju zawodowego, a dla osób z wyższym wykształceniem możliwość zdobycia stopnia oficerskiego;
• szeroki katalog specjalizacji;
• wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.

Zanim jednak będziesz mógł wykonywać wymarzony zawód musisz spełnić wymogi formalne, złożyć dokumenty i przejść procedurę kwalifikacyjną. Przypominamy, że służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający w pełni z praw publicznych;
• posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Wymagane niżej wymienione dokumenty możesz złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:
• wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B)
• podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
• świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
• książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Z chwilą złożenia dokumentów rozpoczęła się wobec ciebie procedura kwalifikacyjna. Zatem pierwszy krok już za tobą, co dalej. Następnie czeka cię:
• test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub jednej ze szkół policyjnych – wykaz materiałów do testu wiedzy;
• test psychologiczny – komputerowy test psychologicznych oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;
• rozmowa kwalifikacyjna;
• komisja lekarska – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
• postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl ) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl ), bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub pracownikami kadr Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze telefon 47 795 2610, 47 795 2612.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej – zajęcia w każdą środę od godziny 12.00 do 14.00 na hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze.