Zimowisko 2023


23 grudnia 2022 | Aktualności

Szanowni Państwo,
informujemy o prowadzonym przez Lubuską Izbę Rolniczą naborze na zimowisko, planowanego w terminie od  od 04.02.2023 r. do 10.02.2023 r. w Zakopanem-Kościelisku w Ośrodku Rewita. Do udziału w nim zapraszamy dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone od 01 stycznia 2007 i których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie jakim jest organizowane zimowisko) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę – konieczne jest zaświadczenie z KRUS. Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://lir.agro.pl