Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok


16 listopada 2022 | Aktualności

Przedstawiamy zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Zapraszamy do głosowania nad projektami.
Głosowanie (na kartach do głosowania) nad zakwalifikowanymi projektami od 17 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022 r.
Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po zakwalifikowaniu wybranych zadań poddajemy je pod Państwa ocenę. Każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy oraz oddać tylko jeden głos.
Do realizacji zakwalifikowane są zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, jednak nie mniejszą niż 100. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyskają taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Załączniki

  1. Karta do głosowania – word
  2. Karta do głosowania – pdf
  3. Ostateczna lista propozycji zadań – pdf

OSTATECZNA LISTA PROPOZYCJI ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH GŁOSOWANIU
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Lp.Nazwa zadaniaKoszt zadaniaOpis zadaniaDecyzja Komisji opiniującej
1.  Organizacja dożynek gminnych – 2023 r. w Starym Jaromierzu25.000,00 złOrganizacja czasu wolnego dla dzieci: gry , zabawy, animacje, zamki, przedstawienia taneczne, kapele, śpiewacze, gastronomia podczas dożynek.Negatywna opinia. Zadanie nie podlega głosowaniu Zadanie zaplanowane do realizacji przez Gminne Centrum Kultury w Kargowej
2.  Kurs doszkalający dla osób 60+25.000,00 złPrzeprowadzenie kursu doszkalającego dla osób 60+ w zakresie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznej jazdy w ruchu miejskim oraz na drogach szybkiego ruchu.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
3.Festyn rodzinny „Powitanie wakacji” w Wojnowie25.000,00 złProjekt zakłada organizacje imprezy plenerowej o charakterze rodzinnym. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzać czas w plenerze. W ramach wydarzenia zaplanowano oprawę  muzyczną, atrakcje dla dzieci i młodzieży. Zostaną zorganizowane zabawy dzieci z animatorami, gry dla całych rodzin, stoiska tematyczne oraz pokazy służb pożarowych. Dodatkowo z części środków zostanie dokonany zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
4.Mikołajkowe spotkanie międzypokoleniowe w Szkole 6.000,00 złSpotkanie międzypokoleniowe dziadków
z wnukami z wręczeniem wnukom paczek ze słodyczami.
Negatywna opinia. Zadanie nie podlega głosowaniu Zadanie nie należy do zadań własnych gminy
5.Zakup sprzętu i wyposażenie do zawodów25.000,00 złPropagowanie sportu i ruchu dzieci, młodzieży, dorosłych. Integracja wszystkich wymienionych grup społecznych. Zwiększenie wyszkolenia członków jednostki oraz gotowości bojowej.Negatywna opinia. Zadanie nie podlega głosowaniu Zadanie jest realizowane na bieżąco przez Gminę.
6.Warsztaty rozwojowe dla kobiet „Pokochaj Siebie- zawsze jest czas na zmianę” w Karszynie24.580,00 złProjekt skierowany jest do kobiet w średnim wieku, mieszkających na terenie Gminy Kargowa, a jego celem jest zaproszenie kobiet do uczestnictwa w warsztatach o tematyce związanej z budowaniem pewności siebie, dostrzeganiem swojej wartości i odkrywaniem swoich potencjałów.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
7.Aktywizacja i integracja mieszkańców, głównie dzieci, i poprzez poszerzenie oferty skierowanej do dzieci w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej zaplanowanej do realizacji przez GCK na terenie rekreacyjnym w Kargowej25.000,00 złZadanie ma przyczynić się do większej integracji lokalnej społeczności, towarzyszą jej atrakcje dla dzieci. Celem zadania jest zwiększenie oferty skierowanej do dzieci biorących udział w imprezie poprzez umożliwienie bezpłatnego korzystania z  zamków dmuchanych, dlatego konieczny jest zakup zamku dmuchanego.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
8.Organizacja festynu rodzinnego Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej  przy ul. Kościelnej 4525.000,00 złZakup produktów spożywczych na festyn, wynajęcie animatora, wynajęcie dmuchanych zamków, zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie sal przedszkolnych, opłata dla ZAIKS, wynajęcie namiotów i stołów.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
9.Organizacja wystawy prac plastycznych „Mały -Wielki Artysta” Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej  przy ul. Browarnej 325.000,00 złWystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci mająca na celu uwrażliwienie na piękno. Do realizacji zadania niezbędny jest zakup sztalug, płótna malarskiego, zakup farb, pędzli, pomocy dydaktycznych, doposażenie sal przedszkolnych, zakup artykułów spożywczych.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
10.Turniej piłki nożnej dla dzieci na stadionie miejskim przy ul. Sulechowskiej10.000,00 złTurniej przeznaczony dla dzieci szkolnych od 3 od 13 lat. Celem turnieju jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku oraz wrażanie do rywalizacji z zachowaniem zasad fair-play.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
11.Dzień sportu z Cargovią na stadionie miejskim przy ul. Sulechowskiej18.000,00 złSpotkanie kibiców z zawodnikami, integracja poprzez zabawę, poszerzanie kultury sportu wśród młodzieży. Do realizacji zadania niezbędny jest zakup  strojów dla wolontariuszy, elementów do ćwiczeń potrzebnych do realizacji konkursów oraz nagród w postaci gadżetów klubu Cargovia.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
12.Gmina Kargowa przyjazna dla każdego. Zadanie realizowane będzie w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej przy ul. Browarnej25.000,00 złZadanie będzie składać się z trzech części: 1) szkolenie dla mieszkańców gminy z tematu uzależnień, przemocy, aktów prawnych, alkoholizmu oraz roli rodzic – dziecko  świecie współczesnym; 2) spotkanie międzypokoleniowe z grupami tanecznymi z GCK, sekcjami muzycznymi, seniorami z DDS+; 3) warsztaty florystyczne. Do organizacji zadań potrzebny będzie zakup sprzętu AGD, artykułów spożywczych, chemicznych, papierniczych.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie
13.Organizacja zajęć dla dzieci na Sali w szkole w Smolnie Wielkim25.000,00 złZadanie ma na celu organizowanie czasu wolnego dzieci, który będzie pełnić rolę opiekuńczo – wychowawczą, wpłynie na pozytywny rozwój dzieci. Zajęcia takie jak: plastyka, technika, zajęcia integracyjne prowadzone będą w dniach poniedziałek i czwartek w godzinach 16:00 – 18:00. Zadanie obejmuje również zakup niezbędnych materiałów.Pozytywna opinia. Zadanie poddane pod głosowanie