Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok


29 grudnia 2021 | Budżet Obywatelski

Przedstawiamy zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Zapraszamy do głosowania nad wybranymi zadaniami w dniach od 11 października do 22 października 2021 r. Przypominamy, że każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy oraz oddać tylko jeden głos.

Wypełnioną kartę do głosowania składa się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Kargowa lub przesyła pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, z dopiskiem: ,,Budżet Obywatelski 2022”.

Istnieje również możliwość wysłania zeskanowanej wypełnionej karty do głosowania na adres mailowy Urzędu Miejskiego Kargowa – sekretariat@kargowa.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.