Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej


11 sierpnia 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski