Zastrzeżenie numeru PESEL


13 czerwca 2024 | Aktualności

Zastrzeżenie numeru PESEL- to ochrona przed wykorzystaniem numeru PESEL, np. po to, by zaciągnąć zobowiązanie finansowe bez wiedzy obywatela.
To większe zabezpieczenie danych obywatela, a docelowo jego finansów.
Celem usługi jest ochrona obywateli i zmniejszenie liczby oszustw.

Każdy pełnoletni obywatel (Polski oraz cudzoziemiec) może bezpłatnie zastrzec swój numer PESEL. Żeby zrobić to zdalnie, warto skorzystać z aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania do bankowości elektronicznej. Zastrzec PESEL można również w dowolnym Urzędzie Gminy lub w banku i placówkach Poczty Polskiej.
Zastrzeżony numer PESEL uniemożliwia:
• utworzenie nowego rachunku bankowego (np. konto osobiste albo oszczędnościowe),
• wzięcia kredytu lub pożyczki,
• kupna na raty,
• podpisania aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości (np. gdy sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość),
• otrzymania kopii karty SIM (to ważne, bo taka kopia może pozwolić przestępcom autoryzowanie transakcji bankowych kodem SMS),
• wypłacić w placówce bankowej większą kwotę pieniędzy (powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, co 1 czerwca 2024 roku wynosi 12 726 zł).

Zastrzeżenie numer PESEL nie wpływa na:
• sprawy urzędowe (np. wzięcie ślubu, zameldowanie się czy wyrobienie dokumentów),
• sprawy zdrowotne (np. wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu czy wykupienie recepty),
• udział w wyborach,
• ważność dokumentów (np. dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy),
• korzystanie z profilu zaufanego,
• podróżowanie (np. przekraczanie granicy, latanie samolotem czy kupowanie biletów),
• wykonywanie czynności służbowych (np. podpisywanie umów w pracy),
• korzystanie z usług poczty (Poczta Polska może ubiegać się o dostęp do weryfikacji zastrzeżenia w rejestrze, ale nie ma takiego obowiązku ustawowego).
W każdym momencie można dokonać wycofania zastrzeżenia numeru PESEL.
Procedura wycofania zastrzeżenia jest taka sama jak w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie