Zaproszenie na XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej


4 kwietnia 2022 | Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w dniu 4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 265);
    2) Zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Kargowa na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 266).
  4. Zamknięcie XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski