Zaproszenie na XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej


3 listopada 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16:40 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 r. (druk nr 306).
  4. Zamknięcie XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski