Zaproszenie na XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej


23 września 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 298).
  4. Zamknięcie XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski