Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


28 października 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 7 listopada 2022 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    1) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na rok 2022 (druk nr 304);
    2) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa (druk nr 205).
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Łukasz Pokorski