Zaproszenie na LIV Sesję Rady Miejskiej


11 kwietnia 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w dniu 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się Nadzwyczajna LIV Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Przedstawienie opinii Sądu Rejonowego w Świebodzinie na 2023 rok w zakresie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kargowa (Druk nr 340);
  2) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych 1 miasta Kargowa, Wojnowo (Druk nr 341).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie Nadzwyczajnej LIV Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski