Zakończenie roku szkolnego 2021/2022


24 czerwca 2022 | Aktualności

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna…” powiedział ksiądz – poeta Jan Twardowski.


23 czerwca 2022 r. uczniowie klas ósmych w sposób uroczysty, wzruszający i na koniec trochę żartobliwy świętowali pożegnanie szkoły podczas uroczystości wręczenia świadectw i wyróżnień w hali gimnastycznej. W tym roku szkołę pożegnało 68 absolwentów.

Natomiast dnia 24 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego przez pozostałe klasy. Uczniowie odebrali swoje świadectwa oraz zasłużone nagrody.
Było to niezwykłe zakończenie, bo połączone z pożegnaniem. Pani Grażyna Omieczyńska oraz pan Jerzy Radkiewicz, podjęli decyzję przejścia na zasłużoną emeryturę, po wielu latach spędzonych na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Dziękując za zaangażowanie w codzienne życie szkoły, sumienną realizację obowiązków służbowych, za pomoc udzielaną całej społeczności Burmistrz wręczył im listy gratulacyjne. Jednocześnie życzył zdrowia, pomyślności, realizacji marzeń, podejmowania nowych wyzwań na nowych etapach życia.
Absolwentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sportowcom reprezentującym szkołę w zawodach oraz uczniom biorącym udział w konkursach a także uczniom zaangażowanym w samorządzie szkolnym zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody.