Zajęcia oddechowe i siłownia w Smolnie Wielkim


13 marca 2023 | Aktualności

11 marca w sobotę odbył się I etap bezpłatnych warsztatów oddechowych prowadzonych przez Bartłomiej Bolechowski StrongFirst Elite. Uczestnicy zajęć poznali techniki oddychania oraz uświadomili sobie jaki wielki wpływ ma na nasze życie prawidłowe oddychanie.

II odbędzie się w drugiej połowie roku. Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Kargowa, w ramach projektu realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 15 000 zł. W ramach zadania doposażono siłownię, która jest dostępna dla całej naszej gminy.

Zapraszamy wszystkich chętnych na II etap warsztatów, o którym poinformujemy w późniejszym terminie.

Zachęcamy także do korzystania z siłowni oraz zajęć z kettlami.

Informacja pod nr tel.796919648.