Wyższe dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników z niepełnosprawnościami


27 stycznia 2023 | Aktualności

1) 25 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2) Nowelizacja dotyczy zmiany wysokości kwot do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz sposobu ustalenia wysokości dotacji na ten cel.

3) Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie w kwocie:

• 2400 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (przed nowelizacją 1950 zł);
• 1350 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (przed nowelizacją 1200 zł);
• 500 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (przed nowelizacją 450 zł).

4) Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, przysługujące za styczeń 2023 r. lub luty 2023 r., w wysokości przed zmianą, będzie mógł złożyć do PFRON korektę wniosku o wypłatę dofinansowania za te miesiące.