Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2023


17 stycznia 2023 | Aktualności

Komisja Konkursowa opiniująca oferty na realizację zadań publicznych postanowiła przyznać dotacje w następujący sposób:

 1. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
  Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego w Kargowej – 70 000,00 zł.
 2. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
  Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kargowej – 10 000,00 zł,
  Stowarzyszenie Serce Kargowej – 15 540,00 zł,
  Koło Gospodyń wiejskich w Kargowej „Lubuszanki” – 10 820,00 zł.
 3. Zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kargowej – 8 000,00 zł.

W załączeniu protokół posiedzenia komisji:

Protokół posiedzenia komisji z 13 stycznia 2023 r.