Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2022


24 stycznia 2022 | Aktualności

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji.

I. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. „Upowszechnianie piłki nożnej i tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kargowa” – Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” w Kargowej – 19 000 zł.
  2. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych z terenu gminy Kargowa” – Miejski Klub Sportowy „Cargovia” w Kargowej – 38 000 zł.
  3. „Tu piłka staje się pasją” – „MUKS KARGOWA” – 25 000 zł.
  4. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy” – „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Smolno Wielkie” – 20 000 zł.

II. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

  1. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego” – Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego w Kargowej – 65 000 zł.

III. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

  1. „Wspieranie profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych” – Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kargowej – 14 000 zł.
  2. „Zdrowy mieszkaniec Gminy Kargowa” – Stowarzyszenie Serce Kargowej – 15 000 zł.
  3. „Zdrowy mieszkaniec Gminy Kargowa” – Koło Gospodyń Wiejskich w Kargowej „Lubuszanki” – 10 000 zł.

IV. Zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego” – Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kargowej – 5 000 zł.

Do pobrania: