Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa


27 lutego 2023 | Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania