Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa


25 stycznia 2022 | Aktualności

Więcej informacji na stronie BIP