„Wszyscy to jedna rodzina”


20 września 2022 | Aktualności

Stowarzyszenie Serce Kargowej zorganizowało spotkanie pt. „Wszyscy to jedna rodzina”, które odbyło się dniu 7.09.2022 r. na Akacjowym Ranczo w Karszynie. Kwota otrzymanej dotacji na realizację zadania wyniosła 5100,00 zł. Głównym celem zadania była integracja dzieci polsko – ukraińskich z ZSP w Kargowej z osobami starszymi. W tym celu zostały zakupione art. spożywcze do upieczenia słodkości oraz nagrody pocieszenia (puzzle, pisaki, gry planszowe, worki na wf i itp.). W spotkaniu wzięło udział 55 osób. Uczestnicy zadania przeszli ścieżką edukacyjno – ekologiczną, gdzie zdobyli wiedzę na temat zwierząt i roślin występujących w polskich lasach, segregacji śmieci, oszczędzania wody. Zorganizowano konkursy sportowe, edukacyjne oraz przejazd bryczką. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem przy pieczeniu kiełbasek i wspólnym zdjęciem z fotobutki. Także zostało zakupione urządzenie wielofunkcyjne, które będzie wykorzystywane przez członków stowarzyszenia.