Wspomnienia współpracowników, koleżanek i kolegów


18 lutego 2022 | Aktualności

Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej od 2014 roku
16 lutego 2022 roku, w wieku niespełna 66 lat odszedł na wieczną służbę nasz Kolega, Przyjaciel, były pracownik Urzędu Miejskiego w Kargowej – Bronisław Tarnowski. Przez kilkanaście lat do początku lat dziewięćdziesiątych pracował w administracji gminnej, w służbie rolnej. Od 1990 roku w okresie pięciu kadencji sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Kargowej – do rezygnacji w 2013 r. W wyborach do Rady Miejskiej uzyskiwał spośród wszystkich kandydatów najwyższe poparcie wyborców. Bardzo wysokie zaufanie społeczne zawdzięczał swojej osobowości człowieka empatycznego, łatwo nawiązującego kontakty, pragnącego udzielić pomocy każdemu człowiekowi. Rozmawiał ze wszystkimi, nie zważając na status społeczny, zawodowy, na wykształcenie i wiek rozmówcy. Od lat dziewięćdziesiątych prowadził sklep w rynku w Kargowej, zaopatrujący rolników w części do maszyn i ciągników, produkty do ogrodnictwa oraz części do rowerów. Lubił rozmawiać z ludźmi. Sklep stanowił miejsce konwersacji ze wszystkimi osobami, które odwiedzały Bronka. Zawsze był wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, nie znosił złego traktowania innych, sygnalizował przypadki osób wymagających pomocy. Wraz z zamknięciem sklepu i przejściem naszego Przyjaciela na emeryturę, a teraz ze śmiercią Bronka kończy się w Kargowej pewna epoka… Spoczywaj w pokoju.

Szczepan Sobczak naczelnik i burmistrz gminy Kargowa do roku 1995

Zapamiętałem Bronka Tarnowskiego jako człowieka o ogromnej dobroci i jednocześnie zaangażowanego lokalnego patriotę, dla którego zawsze sprawy naszej społeczności były bardzo ważne. Był osobą niezwykle pryncypialną, nie zawsze zgadzał się z aktualnymi trendami i oczekiwaniami, jeżeli nie mieściły się w jego hierarchii wartości. Kierował się własnym poczuciem dobra społecznego i oczekiwaniami społeczności, którą aktualnie reprezentował. W trudnych momentach potrafił powiedzieć, że nie godzi się na prywatę i niegodziwość. Jednocześnie wyczuwało się w nim pogodne nastawienie do każdego człowieka, chęć udzielenia wsparcia, pomocy i zrozumienia.
Zapamiętałem go jako niezwykle życzliwą i uprzejmą mi osobę, żal, że tacy ludzie odchodzą od nas tak wcześnie.

Janusz Kłys, burmistrz Kargowej w latach 1995-2010

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Bronka. Wiem, że straciłem oddanego przyjaciela. Bronka zapamiętam jako człowieka o złotym sercu. Będąc radnym gminy wielokrotnie rozmawiał ze mną o sytuacji życiowej wielu mieszkańców naszej społeczności. Zabiegał o pomoc dla nich. Był bardzo wrażliwy na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość. Pomógł wielu ludziom. Żegnaj Bronek. Wyrazy współczucia i otuchy dla rodziny.

Bogusia Miszczak – inspektor w Urzędzie Miejskim w latach 1972-2006

Pracowałam z Bronkiem Tarnowskim w urzędzie, jeszcze zanim poszedł do wojska, a kiedy wrócił do pracy po odbyciu służby i poznał przyszłą żonę, byliśmy z mężem na jego weselu. Bronek to człowiek o wielkim sercu na dłoni, w pracy otwarty, pomocny, jeden z najlepszych kolegów. Nie znosił zakłamania i hipokryzji. Dla niego uczciwość była najważniejszą cechą. Pomagał wielu osobom w naszej gminie. Wystarczyło, że ktoś z nas miał smutną minę, to Bronek pytał co się dzieje i natychmiast oferował swoją pomoc. Odszedł wspaniały człowiek o złotym sercu…