Wizyta w Sławie


18 stycznia 2023 | Aktualności

W związku z zamiarem budowy monitoringu w Kargowej uczestniczyliśmy z Martą Paron w wyjeździe studyjnym do Sławy, w celu zapoznania się z doświadczeniami gminy w budowie i obsłudze urządzeń technicznych utrwalających obraz. W spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz Krzysztof Gruszewski, Komendant Powiatowy Policji we Wschowie Tomasz Szuda, Komendat Komisariatu Policji w Sławie Jacek Dryło oraz komendant Straży Miejskiej z pracownikami. Gmina Sława od wielu lat rozbudowuje monitoring w mieście i miejscach wypoczynku wzdłuż jeziora sławskiego. Monitoring obsługuje pięciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W Urzędzie Miasta ulokowano stanowisko do monitorowania bezpieczeństwa w mieście, łączenie z serwerem. W okresie sezonu turystycznego Straż obsługuje dodatkowo miejsca płatnego parkowania. W związku z dewastacją mienia a także zdarzeniami kryminalnymi monitoring ułatwia wykrycia sprawców. Jego przydatność podkreślali obecni na spotkaniu policjanci.
W budżecie gminy zabezpieczyliśmy kwotę 100 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji technicznej i budowę monitoringu. Razem z naszymi policjantami wytypowaliśmy już miejsca ulokowania kamer. Trwają rozmowy z zarządcami dróg a także z ENEĄ na temat możliwości technicznych budowy monitoringu.