VI edycja Polskiego Ładu


31 lipca 2023 | Aktualności

Gmina Kargowa złożyła dwa wnioski do VI edycji Polskiego Ładu, dedykowanej dla gmin popegeerowskich.

  • pierwszy o wartości do 2 mln zł na budowę budynku zaplecza sportowego przy boisku w Kargowej,
  • drugi do 5 mln zł na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w obrębie ulic Czekoladowej, Słodkiej, Goplany i Karmelowej.

Poziom dofinansowania sięga 98 % wartości inwestycji.