UWAGA! 30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)


22 czerwca 2022 | Aktualności

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

  1. Ulotka
  2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz A)
  3. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz A – wypełniona)
  4. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz B)
  5. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz B – wypełniona)