Usuwanie odpadów z folii rolniczych


10 listopada 2023 | Aktualności

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że w bieżącym roku na terenie gminy Kargowa nie będzie realizowane przedsięwzięcie pn. „usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.” Decyzja spowodowana jest wyczerpaniem krajowego limitu środków na pomoc de minimis w rolnictwie na rok 2023 jak wynika z informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ze względu na brak możliwości przystąpienia Gminy Kargowa do programu „usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.”, gmina nie podejmuje się gromadzenia i składowania tego typu odpadów na  swoim terenie w związku z brakiem możliwości finansowych i technicznych przy zachowaniu przepisów i zasad programu.

Informujemy rolników, by we własnym zakresie organizowali odbiór odpadów przez uprawnionych wykonawców usług.