Uroczyste otwarcie drogi Stary Jaromierz – Jaromierz


18 lipca 2022 | Aktualności

W piątek 15 lipca br. dokonaliśmy uroczystego otwarcia drogi Stary Jaromierz – Jaromierz, inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród zaproszonych osób mieliśmy zaszczyt gościć: posła na Sejm Jerzego Maternę, dwóch starostów: wolsztyńskiego – Jacka Skrobisza i zielonogórskiego – Krzysztofa Romankiewicza, wójta Gminy Siedlec Jacka Kolesińskiego, zastępcę Burmistrza Kargowej Martę Paron, radną Powiatu Zielonogórskiego Alicję Szułcik oraz sołtysów, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej Łukasza Pokorskiego, radnych, mieszkańców wsi, strażaków, samorządowców z gmin Siedlec i Kargowa.
Droga stanowi ważny trakt komunikacyjny, łączący drogę wojewódzką Świętno – Kargowa z drogą powiatową Obra – Jaromierz, dalej z drogą krajową nr 32.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkom własnym Gminy Kargowa. Inwestycję zrealizowała firma Infrakom sp. z o.o. z Kościana. Wartość robót wyniosła ok. 650 tysięcy zł.

Zmodernizowana droga gminna kończy się na granicy gmin, powiatów i województw, w przeszłości granicy państwowej z Niemcami, ustanowionej Traktatem Wersalskim z dnia 28 czerwca 1919 roku. W wyniku nowego podziału Europy Stary Jaromierz (Aut Hauland) znalazł się w granicach Niemiec i pozostał w nich do roku 1945. Granica o długości 3,5 km przebiegała wzdłuż zachodniej strony wsi, oddalona o kilkaset metrów od jej osi. W ślad za ustanowieniem granicy we wsi powstały dwa budynki straży granicznej. Jeden z nich został w 1945 roku spalony przez Rosjan, a drugi nieco później rozebrano, z przeznaczeniem na odbudowę Warszawy.